Γνωμοδότηση ΝΣΚ 213-2007

 

Κτηματολογικό Γραφείο. Παροχή συναίνεσης του Δημοσίου για τη διόρθωση εγγραφής ακινήτου σε κτηματολογικό πίνακα με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη».

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 213-2007

Speak Your Mind