Γνωμοδότηση ΝΣΚ 215-2004

 

nskΚατάσχεση από το Δημόσιο. Παραχωρήσεις από Δημόσιο για δημιουργία βιομηχανικών μονάδων (ιχθυοτροφείου).

Η επιβληθείσα κατ’ εφαρμογή του ΚΕΔΕ κατάσχεση επί ακινήτου, που έχει παραχωρηθεί στην οφειλέτιδα εταιρία κατά τις ειδικές διατάξεις του Ν. Δ/τος 221/1974, δεν είναι νόμιμη, ενόψει των απαγορευτικών διατάξεων του άρθρου 1 παρ.6 και 7 του ως άνω Δ/τος.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 215-2004

Speak Your Mind