Γνωμοδότηση ΝΣΚ 220-2008

 

Καθορισμός παλαιού αιγιαλού – Κυριότητα ακινήτου – Δεδικασμένο.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 220-2008

Speak Your Mind