Γνωμοδότηση ΝΣΚ 228-2009

 

Δυνατότητα ανανέωσης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων βιομηχανίας κατασκευής φωτιστικών, που λειτουργεί σε απόσταση μικρότερη των 150 μέτρων από λειτουργούσα πτηνοτροφική μονάδα.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 228-2009

Speak Your Mind