Γνωμοδότηση ΝΣΚ 238-2011

 

Συντέλεση ή μη αναγκαστικής απαλλοτριώσεως.

 

Speak Your Mind