Γνωμοδότηση ΝΣΚ 248-2000

 

nskΓήπεδο άρτιο κατά παρέκκλιση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2α του από 24/31.5.1985 Π.Δ. εξακολουθεί να θεωρείται ως κατά παρέκκλιση άρτιο και συνεπώς οικοδομήσιμο, μετά τη μείωση που επήλθε λόγω μεταβίβασης τμήματός του 1.000 τ.μ. και την εν συνεχεία επανάκτησή του από τον αρχικό ιδιοκτήτη, δεδομένου ότι το εμβαδόν και οι διαστάσεις του δεν είχαν μειωθεί, πέραν των δια την κατά παρέκκλιση αρτιότητα απαιτουμένων ελαχίστων ορίων. (πλειοψ.)

Γνωμ. ΝΣΚ 248-2000

Speak Your Mind