Γνωμοδότηση ΝΣΚ 260-2010

 

Δυνατότητα εκτέλεσης έργων δασικής αναψυχής σε αναδασωτέες και δασωτέες εκτάσεις.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 260-2010

Speak Your Mind