Γνωμοδότηση ΝΣΚ 262-2008

 

Τροποποίηση μίσθωσης θαλάσσιας έκτασης για ιχθυοκαλλιέργειες.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 262-2008

Speak Your Mind