Γνωμοδότηση ΝΣΚ 270-2000

 

nskΚτίρια κοινής ωφελείας, κατά την έννοια του άρθρου 26 του ν.1337/83, θεωρούνται και όσα ανήκουν σε μη κερδοσκοπικούς ιδιωτικούς φόρους εφ όσον εξυπηρετούν κοινωφελείς σκοπούς. Στα παραπάνω περιλαμβάνονται και εγκαταστάσεις του Αμερικανικού Κολλεγίου Θεσ/κης “ΑΝΑΤΟΛΙΑ”, για τις οποίες μπορεί να εγκριθεί τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο.

Γνωμ. ΝΣΚ 270-2000

Speak Your Mind