Γνωμοδότηση ΝΣΚ 270-2009

 

Μεταλλεία. Αρμόδια υπηρεσία για χορήγηση άδειας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εκτός λατομικού χώρου ευρισκομένου εντός δημοσίου μεταλλείου.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 270-2009

Speak Your Mind