Γνωμοδότηση ΝΣΚ 271-2000

 

nskΔεν επιβάλλεται πρόστιμο αυθαιρέτου του ν.1337/83, επί αλλαγής χρήσης ακινήτου χωρίς οικοδομική άδεια, όταν με τη νέα χρήση αλλάζουν μόνον οι φορολογικές εν γένει υποχρεώσεις και δημιουργούνται θέσεις στάθμευσης οχημάτων.

Γνωμ. ΝΣΚ 271-2000

Speak Your Mind