Γνωμοδότηση ΝΣΚ 279-2011

 

Διατηρητέα – Αρμοδιότητα ως προς την εφαρμογή διατάξεων για τα όμορα ακίνητα διατηρητέων κτιρίων – Εκτίμηση εύρους ζώνης γύρω από διατηρητέα κτίρια για την επιβολή ή μη ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης ή χρήσης.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 279-2011

Speak Your Mind