Γνωμοδότηση ΝΣΚ 296-2011

 

Ανάκληση ή μη υπουργικής απόφασης παραχώρησης ανταλλάξιμου κτήματος προς αποκατάσταση αστών προσφύγων λόγω πραγμάτωσης ετέρων σκοπών δημοσίου συμφέροντος.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 296-2011

Speak Your Mind