Γνωμοδότηση ΝΣΚ 297-2004

 

nskΠροσωρινές λυόμενες κατασκευές ειδικών προδιαγραφών (πέργκολες) επί του αιγιαλού και της παραλίας. Έννοια έργων.

Οι κατασκευές (προσωρινές λυόμενες κατασκευές ειδικών προδιαγραφών) που περιγράφονται στο υπ αριθ. 5127/20-8-2003 έγγραφο των Ελληνικών Τουριστικών Ακινήτων ΑΕ (ΕΤΑ), εμπίπτουν στην έννοια του έργου εκτελουμένου στον αιγιαλό, η εκτέλεση του οποίου υπόκειται στις προϋποθέσεις του άρθρου 14 Ν 2971/2001, διότι με την τοποθέτηση κατόπιν εκσκαφής υπό την στάθμη του εδάφους των προκατασκευασμένων πεδίλων τους από σκυρόδεμα, δημιουργείται σταθερή σύνδεση με το έδαφος.

Η διάταξη του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 του άρθρου 13 Ν 2971/2001 είναι διάταξη ειδική και δεν αφορά τη λειτουργία αναψυκτηρίων ή άλλες δραστηριότητες εξυπηρετήσεως λουομένων.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 297-2004

Speak Your Mind