Γνωμοδότηση ΝΣΚ 307-2010

 

Απαλλοτρίωση ακινήτων – Τ.Α.Π.Α. – Αποφάσεις προσδιορισμού προσωρινής και οριστικής τιμής μονάδας – Παρακατάθεση αποζημίωσης – Χρονικός προσδιορισμός έναρξης προθεσμίας.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 307-2010

Speak Your Mind