Γνωμοδότηση ΝΣΚ 312-2008

 

Προϋπόθεση επανακαθορισμού του αιγιαλού – Διατηρητέα κτίρια εντός αιγιαλού.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 312-2008

Speak Your Mind