Γνωμοδότηση ΝΣΚ 326-2000

 

nskΙχθυόσκαλες. Εκτέλεση έργων επέκτασης και εκσυγχρονισμού των ιχθυοσκαλών του Δημοσίου.

Τα έργα επεκτάσεως και εκσυγχρονισμού των δημοσίων ιχθυοσκαλών, υλοποιούνται μεν υπό του φορέως διοικήσεως και διαχειρίσεως των ιχθυοσκαλών, δαπάναις όμως πάντοτε του Δημοσίου και συνεπώς η κυριότης των έργων αυτών ανήκει στο Δημόσιο. Δεν απαιτείται χρηματοδοτική συμμετοχή του φορέως διοίκησης και διαχείρισης των δημοσίων ιχθυοσκαλών των έργων εκσυγχρονισμού αυτών (ιχθυοσκαλών) όταν αυτά ενταχθούν σε σχετικά Κοινοτικά Προγράμματα.

Γνωμ. ΝΣΚ 326-2000

Speak Your Mind