Γνωμοδότηση ΝΣΚ 329-2000

 

nskΑρχαιολογικοί χώροι. Ζητήματα περί την τέλεση μυστηρίων στον Ιερό Ναό Αγ.Δημητρίου Μυστρά.

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυστρά με την οποία κηρύχθηκε ως πολιούχος της πόλεως αυτής ο Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου, ανεξαρτήτως της υπάρξεως ή μη νομικού ερείσματός της, δεν υπερισχύει των περί προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος διατάξεων. Το ΥΠ.ΠΟ. σε κάθε περίπτωση μη νόμιμης επέμβασης κλπ οιουδήποτε προσώπου ή οργάνου στο άνω αρχαιολογικό μνημείο, έχει δικαίωμα να ζητήσει την κατά τις κείμενες διατάξεις συναφή προστασία.

Γνωμ. ΝΣΚ 329-2000

Speak Your Mind