Γνωμοδότηση ΝΣΚ 332-2008

 

Δημόσια κτήματα – Εκποίηση – Μη αποπληρωμή του τιμήματος – Αυτοδικαία ακυρότητα της αγοραπωλησίας – Πρωτόκολλο εξοφλήσεως – Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 332-2008

Speak Your Mind