Γνωμοδότηση ΝΣΚ 333-2000

 

nskΑιγιαλός. Παραχώρηση της χρήσεως αυτού. Ανανέωση ή παράταση της παραχωρήσεως.
Η παραχώρηση χρήσεως αιγιαλού αποτελεί διοικητικής φύσεως παραχώρηση άδειας χρήσεως του αιγιαλού κατά τους όρους της παραχωρητηρίου πράξεως. Ανανέωση ή παράταση της εν λόγω παραχωρήσεως είναι δυνατή μόνον όταν τούτο προβλέπεται δια ειδικής διατάξεως.

Γνωμ. ΝΣΚ 333-2000

Speak Your Mind