Γνωμοδότηση ΝΣΚ 336-2000

 

nskΔημόσια κτήματα. Αιγιαλός. “Εγχώρια περιουσία νήσων Κυθήρων και Αντικυθήρων”.
Ο αιγιαλός στα Κύθηρα και Αντικύθηρα ήτο ανέκαθεν κοινόχρηστο δημόσιο κτήμα ανήκον κατά το άρθρο 423 του Ιονίου Πολιτικού Κώδικος και άρθρα 967-968 Α.Κ. στο Δημόσιο και όχι στην “επιχώριο” περιουσία των ως άνω νήσων.
Οι παλαιοί αιγιαλοί στα Κύθηρα και Αντικύθηρα (οι τόποι, όσους αφήνει η θάλασσα αποσυρομένη) ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου βάσει του άρθρου 423 του Ιονίου Πολιτικού Κώδικα και την ειδική διάταξη του άρθρου 2 ΑΝ 2344/40 και όχι στην “επιχώριο” περιουσία των ανωτέρω νήσων. Επίσης στην ιδιωτική κτήση του Δημοσίου στα Κύθηρα και Αντικύθηρα ανήκουν και όλα εκείνα τα κτήματα, τα οποία έχουν περιέλθει στο Δημόσιο δυνάμει νομίμου τίτλου κτήσης κυριότητας κατά τους προβλεπομένους τρόπους κυριότητας είτε κατά τον Ιόνιο Πολιτικό Κώδικα είτε τον Αστικό Κώδικα είτε βάσει άλλου ειδικού νόμου (π.χ. Εξ αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, τα εγκαταλειμένα από τους ιδιοκτήτες τους κατ άρθρο 34 ΑΝ 1539/38).

Γνωμ. ΝΣΚ 336-2000

Speak Your Mind