Γνωμοδότηση ΝΣΚ 336-2012

 

nskΔυνατότητα ή μη δωρεάν παραχώρησης ανταλλαξίμου οικοπέδου, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.6 του ν.δ. 2967/1954, στο Σύλλογο Καυκασίων Καλαμαριάς «Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ».

Δεν είναι δυνατή η, βάσει της παρ.6 του άρθρου 12 του ν.δ. 2967/1954, δωρεάν παραχώρηση στο Σύλλογο Καυκασίων Καλαμαριάς «Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» ανταλλάξιμου οικοπέδου στη Θεσ/νίκη, διότι, όπως προκύπτει από την σχετική αίτηση του εν λόγω συλλόγου στην Κτηματική Υπηρεσία Θεσ/νίκης, δεν πληρούται η προϋπόθεση της ως άνω διάταξης, δηλαδή η χρησιμοποίηση του προς παραχώρηση ακινήτου για τη στέγαση αποκλειστικά εθνικών κειμηλίων, λαογραφικού υλικού και πνευματικού πλούτου των Ποντοκαυκασίων. (ομοφ.)

Γνωμ. ΝΣΚ 336-2012

Speak Your Mind