Γνωμοδότηση ΝΣΚ 340-2011

 

Σχέδια πόλης εγκεκριμένα, χωρίς προσυπογραφή του Υπουργού Γεωργίας – Έγκυρα ή μη, ενόψει της διαδικασίας κατάρτισης Δασικών χαρτών και Προσωρινών Κτηματικών Χαρτών και Πινάκων.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 340-2011

Speak Your Mind