Γνωμοδότηση ΝΣΚ 343-2004

 

nskΑντικατάσταση αγροτεμαχίου, που προήλθε από αναδασμό λόγω καταστροφής του με παραχώρηση άλλου ακινήτου του αναδασμού του οποίου ο ιδιοκτήτης είναι άγνωστος. Δεν είναι εφικτή η ανάλογος εφαρμογή του άρθρου 25 Ν 1644/1986, που αφορά την αντικατάσταση κληροτεμαχίου με άλλη διαθέσιμη ή κοινόχρηστη έκταση που κατέστη ακατάλληλο για καλλιέργεια συνεπεία καταστροφής του από χείμαρρο κλπ, για την αντικατάσταση αγροτεμαχίου που παραχωρήθηκε κατόπιν αναδασμού μεταγενέστερα δε κατέστη μερικώς ακατάλληλο για καλλιέργεια λόγω μερικής καταστροφής του από χείμαρρο με άλλο ακίνητο του αυτού αναδασμού, που φέρεται ανήκον σε άγνωστο ιδιοκτήτη.

Γνωμ. ΝΣΚ 343-2004

Speak Your Mind