Γνωμοδότηση ΝΣΚ 343-2007

 

Απόκτηση, από το Ελληνικό Δημόσιο, της κυριότητας ακινήτου που βρίσκεται μέσα σε κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο. Διατυπώσεις.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 343-2007

Speak Your Mind