Γνωμοδότηση ΝΣΚ 344-2003

 

Επέκταση ξενοδοχείου. Διοικητική πράξη – τεκμήριο νομιμότητας μέχρι την ανάκλησή της.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 344-2003

Speak Your Mind