Γνωμοδότηση ΝΣΚ 348-2010

 

Ιδιοκτησιακό καθεστώς έκτασης στη Ραφήνα Αττικής – Συμβιβαστική επίλυση της ένδικης διαφοράς μεταξύ Ελλ. Δημοσίου και κληρονόμων Δ.Κ.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 348-2010

Speak Your Mind