Γνωμοδότηση ΝΣΚ 355-2008

 

Αρμοδιότητα Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων για τον καθορισμό όρων δομήσεως και χρήσεων γης, καθώς και την έκδοση οικοδομικών αδειών σε χερσαία ζώνη λιμένα.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 355-2008

Speak Your Mind