Γνωμοδότηση ΝΣΚ 361-2000

 

nskΑποκατάσταση ακτημόνων. Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Ανάκληση.

Το Δημόσιο πρέπει να ανακαλέσει την αναγκαστική απαλλοτρίωση που κηρύχθηκε με την 34927/7-3-1953 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας για αποκατάσταση ακτημόνων κτηνοτρόφων, σύμφωνα με το Ν.Δ.2185/52.

Γνωμ. ΝΣΚ 361-2000

Speak Your Mind