Γνωμοδότηση ΝΣΚ 366-2008

 

Άδεια εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Δυνατότητα παράτασης χρόνου ισχύος.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 366-2008

Speak Your Mind