Γνωμοδότηση ΝΣΚ 367-2004

 

nskΣχέδια πόλεων, ρυμοτομική απαλλοτρίωση – άρση, εισφορά σε γη. Το άρθρο 11 παρ.5 του Ν 3212/03 που προσέθεσε στην παρ.2 του άρθρου 20 του Ν 2508/97 περ.ε’, σύμφωνα με το οποίο ιδιοκτησίες που είχαν ενταχθεί στα σχέδια πόλεως κατά το ΝΔ 17.7/16.8.1923, και στις οποίες αίρεται η ρυμοτομική απαλλοτρίωση που επιβλήθηκε με την ένταξη στο σχέδιο, σε συμμόρφωση δικαστικών αποφάσεων, υποχρεούνται σε εισφορά σε γη, σύμφωνα με τα ποσοστά που ορίζονται στο άρθρο αυτό, δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις των ακινήτων που: α) η αρθείσα απαλλοτρίωση είχε επιβληθεί με τροποποίηση του σχεδίου πόλεως, β) είχαν δεσμευθεί για ανέγερση κτιρίων κοινωφελούς σκοπού, γ) η απαλλοτρίωση αίρεται από τη Διοίκηση, κατά τη διαδικασία του άρθρου 11 παρ.3 εδ.β’ του Ν 2882/01.

Γνωμ. ΝΣΚ 367-2004

Speak Your Mind