Γνωμοδότηση ΝΣΚ 368-2000

 

nskΑρχαιολογικοί χώροι. Έλεγχος νομιμότητας σχετικά με παραχωρητήριο χρήσης ακινήτου ευρισκομένου εκτός των τειχών του Επταπυργίου Θεσσαλονίκης.

Είναι δυνατή η εκμίσθωση του χώρου τούτου από το ΥΠ.ΠΟ./ Τ.Α.Π.Α., εφόσον προηγουμένως συναινέσει και εγκρίνει μιά τέτοια μίσθωση η Κ.Ε.Δ. κατά τις κείμενες γι αυτήν διατάξεις.

Γνωμ. ΝΣΚ 368-2000

Speak Your Mind