Γνωμοδότηση ΝΣΚ 373-2000

 

nskΔάση. Κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισμάτων σε δασική έκταση. Πρωτόκολλα επιβολής ειδικής αποζημίωσης. Εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων. Θα επιδιωχθεί δια της δικαστικής οδού η εξαφάνιση των συγκεκριμένων δικαστικών αποφάσεων. Πρέπει να χωρήσει βεβαίωση με την προσήκουσα διαδικασία των ποσών της ειδικής αποζημίωσης, που έχουν επιβληθεί με τα Πρωτόκολλα οικείου Δασαρχείου κατά του Αλ.Γκίκα, κατά των οποίων δεν έχουν ασκηθεί προσφυγές.

Γνωμ. ΝΣΚ 373-2000

Speak Your Mind