Γνωμοδότηση ΝΣΚ 374-2003

 

Αυτοδίκαιη ανάκληση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που επεβλήθη λόγω δημιουργίας ζώνης παραλίας.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 374-2003

Speak Your Mind