Γνωμοδότηση ΝΣΚ 376-2000

 

nskΠολεοδομία – Ζώνες Ενεργού Πολεοδομίας. Υποχρέωση ή μη της Διοίκησης προς συμμόρφωση σε ακυρωτική απόφαση του Σ.τ.Ε., ενόψει επιγενόμενης μεταβολής του οικείου νομοθετικού καθεστώτος. Δεν υφίσταται υποχρέωση της Διοίκησης, όπως συμμορφούμενη προς απόφαση του Σ.τ.Ε., η οποία διαπίστωσε την αυτοδίκαιη άρση χαρακτηρισμού περιοχής ως Ζ.Ε.Π. και της αντίστοιχης πολεοδομικής μελέτης λόγω μη υπογραφής της προβλεπόμενης σύμβασης με τον ανάδοχο φορέα, εκδόσει πράξεις ανάκλησης των οικείων Π.Διαταγμάτων, εφόσον με μεταγενέστερη διάταξη αναδρομικής ισχύος εξέλιπε η υποχρέωση υπογραφής της σύμβασης αυτής. Ενόψει της νομοθετικής αυτής μεταβολής δεν απαιτείται υπογραφή σύμβασης μεταξύ Δημοσίου και αναδόχου για την πολεοδομική ανάπτυξη της συγκεκριμένης περιοχής ως Ζ.Ε.Π. (πλειοψ.)

Γνωμ. ΝΣΚ 376-2000

Speak Your Mind