Γνωμοδότηση ΝΣΚ 378-2009

 

Διατηρητέα κτίρια. Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης. Χρήση περίθαλψης, μη επιτρεπόμενη από το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της περιοχής. Δυνατότητα έγκρισης ή μη της ανωτέρω χρήσης, κατά παρέκκλιση, με υπουργική απόφαση.


Γνωμοδότηση ΝΣΚ 378-2009

 

Speak Your Mind