Γνωμοδότηση ΝΣΚ 380-2010

 

Αναθεώρηση οικοδομικής άδειας – Υπαγωγή ή μη σε Φ.Π.Α. ή σε Φ.Μ.Α. της μεταβίβασης ιδιοκτησίας, η οποία αποτελεί προσθήκη (καθ’ ύψος ή κατ’ επέκταση ή σε βάθος) σε ανεγειρόμενη οικοδομή με άδεια εκδοθείσα το 2005.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 380-2010

Speak Your Mind