Γνωμοδότηση ΝΣΚ 395-2005

 

nskΕπανακαθορισμός των ορίων του αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού.

Η Επιτροπή καθορισμού των ορίων του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού, στην περίπτωση κατά την οποία προσκομίζονται από τον ενδιαφερόμενο στοιχεία, που καταδεικνύουν κατά την άποψή του, εσφαλμένη χάραξη των σχετικών ορίων, οφείλει να τα εξετάσει ακόμη και πριν την υπογραφή της επικυρωτικής απόφασης και την δημοσίευσή της στην Ε.τ.Κ.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 395-2005

Speak Your Mind