Γνωμοδότηση ΝΣΚ 396-2000

 

nskΑρχαιότητες. Ρυμοτόμηση απαλλοτριωμένων ακινήτων. Η ρυμοτόμηση αρχαιολογικού χώρου δεν είναι νόμιμη.

Γνωμ. ΝΣΚ 396-2000

Speak Your Mind