Γνωμοδότηση ΝΣΚ 401-2000

 

nskΚοινωφελή Ιδρύματα. Σύσταση. Έγκριση σχεδίου Π.Δ/τος.

Το σχέδιο του Π.Δ/τος “Περί εγκρίσεως σύστασης κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία “ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ – ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΘΗΣ Γ.ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ και κύρωση του Οργανισμού αυτού” που υποβλήθηκε, μπορεί να εγκριθεί, αφού συμπληρωθεί με τα παρακάτω: “Το σύνολο των εγκαταστάσεων της Γεωργικής Σχολής Κωφαλάλων θα ανεγερθεί σε εκτάσεις που δεν υπόκεινται στις δεσμεύσεις της δασικής νομοθεσίας. Το ίδιο ισχύει και για την ανοικοδόμηση του ιερού ναού, που αναφέρεται στο άρθρο 12 του παρόντος Π.Δ.”

Γνωμ. ΝΣΚ 401-2000

Speak Your Mind