Γνωμοδότηση ΝΣΚ 403-2009

 

Αιγιαλός. Επανακαθορισμός των ορίων της ζώνης παραλίας, υφισταμένου του σχεδίου πόλεως. Εφαρμογή ή μη στην περίπτωση που προηγήθηκε η χάραξη της οριογραμμής της παραλίας και ακολουθεί η ρυμοτομική επέκταση. Εφαρμοστέες διατάξεις.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 403-2009

Speak Your Mind