Γνωμοδότηση ΝΣΚ 411-2009

 

Προστασία μνημείου ακινήτου. Χορήγηση ή μη άδειας οικοδομής σε τμήμα οικοπέδου, δίπλα στο οποίο είχαν καταχωθεί και καταστράφηκαν από την ιδιοκτήτρια αρχαιότητες κατά παράβαση των όρων της ανακληθείσας αρχικής οικοδομικής αδείας.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 411-2009

Speak Your Mind