Γνωμοδότηση ΝΣΚ 412-2010

 

nskΧορήγηση άδειας επέκτασης βιομηχανικής – βιοτεχνικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν 3325/2005.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 412-2010

Speak Your Mind