Γνωμοδότηση ΝΣΚ 427-2011

 

Απαλλοτρίωση ακινήτου εντός της Επιτηρούμενης Ζώνης (Ε.Ζ.) του Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο.) Σούδας.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 427-2011

Speak Your Mind