Γνωμοδότηση ΝΣΚ 441-2007

 

Επενδύσεις μετατροπής συγκροτήματος παραδοσιακών κτιρίων σε ενιαία ξενοδοχειακή μονάδα.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 441-2007

Speak Your Mind