Γνωμοδότηση ΝΣΚ 447-2000

 

nskΑιγιαλός. Παραχώρηση χρήσεως αιγιαλού σε Δήμο. Εκμίσθωση αιγιαλού από παραχωρησιούχο. Ο Δήμος είτε υπό την εκδοχή ότι ενήργησε καθ υπέρβαση της κατ άρθρο 49 παρ.3 Ν.1416/1984 εκδοθείσας απόφασης του Νομάρχη περί παραχωρήσεως σ αυτόν της χρήσεως αιγιαλού είτε υπό την εκδοχή ότι ουδέν δικαίωμα εκμεταλλεύσεως του αιγιαλού απέκτησε δυνάμει της κατ αρχήν ανυπόστατης αλλά και μη νόμιμης παραχωρήσεως, δεν εδικαιούτο να εκμισθώσει σε τρίτο την ως άνω παραχωρηθείσα σ αυτόν κατά χρήση έκταση αιγιαλού.

Γνωμ. ΝΣΚ 447-2000

Speak Your Mind