Γνωμοδότηση ΝΣΚ 451-2010

 

nskΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. – Σύνταξη των προβλεπομένων από τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.4 του Ν 2664/1998 τοπογραφικών διαγραμμάτων, που είναι εξαρτημένα στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΄87 – Αρμόδιοι μηχανικοί.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 451-2010

Speak Your Mind