Γνωμοδότηση ΝΣΚ 451-2011

 

Μίσθωση, προς στέγαση Δημόσιας Υπηρεσίας, χώρων ακινήτων υπαχθέντων στις ρυθμίσεις του άρθρου 6 παρ.5 του Ν 3843/2010.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 451-2011

Speak Your Mind