Γνωμοδότηση ΝΣΚ 455-2000

 

nskΠολεοδομία. Οικοδομική άδεια. Αναθεώρηση. Εκπτωτος εργολάβος. Παρεμπίπτων έλεγχος ιδιοκτησίας. Δεν χορηγείται αναθεώρηση οικοδομικής άδειας που έχει εκδοθεί στο όνομα του αιτούντος εργολάβου, κατασκευαστού πολυκατοικίας κατά το σύστημα αντιπαροχής, όταν ο οικοπεδούχος, με τον οποίο έχει υπογράψει εργολαβικό προσύμφωνο, αλλά όχι πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και έχει κηρύξει τον εργολάβο έκπτωτο, κατά ρητό όρο της συμφωνίας τους, λόγω μη έγκαιρης εκτέλεσης του έργου. Κατά τον παρεμπίπτοντα έλεγχο ιδιοκτησίας, η Πολεοδομική Αρχή περιορίζεται στον έλεγχο των στοιχείων του φακέλλου, της ουσιαστικής διερεύνησης της υπόθεσης ανηκούσης στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων.

Γνωμ. ΝΣΚ 455-2000

Speak Your Mind