Γνωμοδότηση ΝΣΚ 458-2009

 

Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτου.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 458-2009

Speak Your Mind